Prawnicy

  • Zbigniew Cnota
    Radca prawny, wpisany na listę radców prawnych OIRP w Katowicach. Specjalista z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego i prawa spółek. Na co dzień zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów prywatnych i publicznych, w tym bieżącą obsługą prawną zakładów opieki zdrowotnej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Aplikację radcowską odbył w OIRP w Katowicach. Stypendysta, w latach 1994 – 1996 pobierał nauki w Bedford Modern School w Wielkiej Brytanii.
  • Tomasz Grabowski
    Adwokat, radca prawny, wpisany na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach oraz na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalista z zakresu prawa medycznego, prawa cywilnego, gospodarczego i prawa spółek. Na co dzień zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów prywatnych kościelnych osób prawnych oraz podmiotów lecznictwa. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, aplikację radcowską odbył w OIRP w Katowicach.